• 20160604_143553_HDR.jpg
  • 20150126_151135_HDR.jpg
  • basic-hotel-bergen-012-2.jpg
  • basic-hotels-034.jpg

O Basic Hotel Bergen

Otváracia doba recepcie

Nemáme ?tandardné recepcia s úradníkom k dispozícii po celú dobu. Tam je, v?ak, recep?ná v hoteli v priebehu otváracej doby, ktoré mô?u by? ?ahko kontaktova?. Na?e izby by mala by? pripravená k odbaveniu najneskôr do 15:00. Check-in mimo otváraciu dobu recepcie je potrebné dohodnú? vopred.

LETO (máj-september) 09,00-23,00

WINTER (október - apríl) 09,30-16,30

JEDLO DEAL

Máme V hoteli nie je re?taurácia, ale urobili sme nieko?ko dobrých spolo?ností s niektorými z Bergenu najlep?ích re?taurácií, ktoré mô?ete vybera?. Okrem toho máme ra?ajky dohody s okolitých hotelov a kaviarní.

Vi? info kanál na televízore (Basic Hotel Bergen) alebo bro?úry v hale.

?ISTENIE ako je po?adované

Samozrejme, ke? dorazí do hotela, vá? pokoj bude ?istý; poste? sa s ?erstvo vypraného bavlnené poste?né oblie?ky, a tam bude jedna osu?ka pre ka?dého hos?a. Denné upratovacie slu?by nie sú zahrnuté v cene ubytovania, ale pri dlh?om pobyte je tý?denný upratovanie. ?al?ie upratovacie slu?by a výmena bielizne / uterákov mo?né objedna? za príplatok.

Ra?ajky nie je zahrnutá

Ra?ajky nie je zahrnutá v cene, a my nepodávame ra?ajky v na?om hoteli. Mô?ete si kúpi? kupón na ra?ajky v ne?alekej pekárni za 100, - NOK po?as otváracích hodín v recepcii hotela alebo objedna? pri rezervácii pobytu v miestnosti.

Hostia mô?u tie? vyu?i? ve?ký výber kaviarní v centre mesta Bergen. Máme dohodu s godt Brodu NOK 100, - a ve?a sa Starbucks pre NOK 110, -.

K dispozícii je varná kanvica v ka?dej izbe (nezabudnite prinies? vlastné káva / ?aj), a je tu tie? kvalitné kávovar v hoteli, kde si mô?ete kúpi? ?erstvo uvarená káva kedyko?vek po?as d?a pre NOK 10, -.